piątek, 14 grudnia 2007

Wystawa prac Pascale Marthine Tayou w Milton Keynes Gallery

Poprzez instalacje, rysunki, filmy i performance Pascale Marthine Tayou wyraza nomadyczny charakter swojego zycia.

Zycie tego urodzonego w 1966 roku w Kamerunie artysty sklada sie z nieustannych podrozy pomiedzy krajem, z ktorego pochodzi, oraz tymi w ktorych zyje, pracuje i wystawia.

Artysta w swoich pracach wykorzystuje osobiste artefakty, nieznaczace przedmioty codziennego uzytku, takie jak odcinki biletow kolejowych czy lotniczych, rachunki ze sklepow i restauracji, opakowania od skarpetek, maszynki do golenia czy baterie. Ponowne ich uzycie, recycling, nadaje im dodatkowego znaczeenia i potwierdza plynnosc, niepewnosc granic tak przestrzenych, kulturowych jak i myslowych.


Na swojej pierwszej samodzielnej wystawie w UK, Marthine Tayou pokazuje prace kwestionujace kulturowa i narodowa tozsamosc, oraz role jednostki.


Artysta opisuje sie slowami ‘obcokrajowiec’ i ‘podroznik’. Jego zewnetrzna perspektywa pozwala mu w specyficzny sposob widziec wydarzenia, ktorych jest swadkiem na ulicach panstw, przez ktore podrozuje, a takze relacje pomiedzy nimi. Staja sie one inspiracja dla jego twoczosci.
Installation View, Milton Keynes Gallery 2007. Copyright: Jerry Hardman-Jones.
Wiecej informacji na temat wystawy mozna znalezc na: http://www.mk-g.org/

środa, 3 października 2007

Wybory

By wziąć udział w wyborach należy zarejestrować się do 16 października 2007 roku.


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.wybory.co.uk


Osoby nie korzystające z internetu dokonują rejestracji w spisach wyborców ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem.


Osoby zamierzające głosować w Anglii i Walii, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Londynie

73 New Cavendish Street,

London W1W 6LS

tel.: 0870 77 42 913

0870 77 42 914

0870 77 42 915

w godzinach pracy urzędu:

pn, wt, śr, pt: 08.30 – 16.30

czw: 10.30 – 18.30

fax:0207 323 2320

0207 2913945

0207 2913924

Osoby zamierzające głosować w Szkocji i Irlandii Płn., prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu
2 Kinnear Road

Edinburgh EH3 5PE

tel.: 0131 552 0301

w godzinach pracy urzędu: pn.11.00 – 19.00

wt, śr, czw, pt: 09.30-17.00

fax: 0131 552 1086

Zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwisko i imiona,

· imię ojca,

· datę urodzenia,

· miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy,

· numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce
i datę jego wydania,

· numer PESEL, jeśli wyborca go posiada,

· adres e-mail, jeśli wyborca go posiada, celem uzyskania potwierdzenia rejestracji,

· obwód głosowania, w którym zamierzają państwo głosować.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP, tj. w dniu 16 października 2007 roku.

Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Głosowanie do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach głosowania utworzonych
za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 06.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Aleksander DIETKOW Janusz WACH

Konsul Generalny RP w Edynburgu Konsul Generalny RP w Londynie

Wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich

przebywający na terenie Wielkiej Brytanii

w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

w dniu 21 października 2007 roku
(numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej)

OKW Nr 179

Londyn I

Ambasada RP w Londynie
47 Portland Place
Londyn W1B 1JH

(dla wyborców, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K)


OKW Nr 180

Londyn II
Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street
Londyn W1W 6LS

(dla wyborców, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Ż)

OKW Nr 181

Londyn III
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
238-246 King Street
Londyn W6 0RF

OKW Nr 182

Londyn IV
Klub Orła Białego
Hamilton House
211 Balham High Road
Londyn SW17 7BQ

OKW Nr 183
Polski Ośrodek w Southampton
507 Portswood Road
Southampton SO17 2TH

OKW Nr 184
Klub Polski
Millenium House
Bordesley Street
Birmingham B5 5PH

OKW Nr 185
St. Mary’s Hall
322 Woodbridge Road
Ipswich IP4 4BD

OKW Nr 186

Klub Polski
50 St. Paul’s Road
Clinton
Bristol BS8 1LP

OKW Nr 187
Konsulat Honorowy RP
St. Quen’s Manor
La Grande Route de St. Quen
Jersey JE3 2HR

OKW N r 188
Klub Polski
63 Church Street
Stanground
Peterborough PE2 8HF

OKW Nr 189
Konsulat Honorowy RP w Hull
41 North Bar Without
Beverley HU17 7AG

OKW Nr 190

Dom Polski
174 Newport Road
Cardiff CF2 1DL

OKW Nr 191
Polska Parafia w Newcastle
2 Maple Terrace
Newcastle-Upon-Tyne NE4 7SE

OKW Nr 192
Polska Parafia w Manchester
196 Lloyd Street North
Manchester M14 4QB

OKW Nr 193
West Wing No. 3
Lorne Park Road
Dorset
Bournemouth BH1 1LD

OKW Nr 194
Dom Polonia
231 Chesterton Road
Cambridge CB4 1AS

OKW Nr 195
Konsulat Generalny RP w Edynburgu
2 Kinnear Road
Edynburg EH3 5PE

OKW Nr 196
Klub Polski im. Gen.Wł. Sikorskiego
5, Parkgrove Terrace
Glasgow G3 7SD

OKW Nr 197
Siedziba Rady do spraw Etnicznych Irlandii Północnej
3rd Floor, Ascot House
24-31 Shaftesbury Sq
Belfast BT2 7DB

OKW Nr 198
The Highland Council,
Glenurquhart Road,
Inverness IV3 5NXInformacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku

Konsulat Generalny RP w Londynie oraz Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informują, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2007 roku na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można wnieść ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

wtorek, 7 sierpnia 2007

MK Forty Tower

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele zmian na skwerze Margaret Powell w Dystrykcie Teatralnym.

Na dotychczas świecącym pustkami placu pojawiła się nietypowa drewnana wieża, która już w tym tygodniu stanie otworem dla zwiedzających. Licząca 19 metrów i 101 schodów budowla jest dziełem sztuki zamówionym przez Milton Keynes Gallery, a zaprojektowanym i wykonanym przez firmę architektoniczną dRMM.

Wstęp na wieżę jest darmowy, a ci, którzy odważą sie wspiąć na jej szczyt nagradzani będą nie tylko zapierającym dech widokiem, ale i zniżką w powstałym nieopodal barze.

Bar - który jest częścią projektu - mieści się się w kontenerze, w którym sprowadzone zostały do Milton Keynes materiały potrzebne do złożenia wieży, a jego wnętrze zaprojektowane zostało przez artystę Richarda Woodsa.Całości dopełniają rozsiane zapraszająco na skwerze drewniane ławki zbudowane ze ścinków pozostałych po wyciętych w wieży oknach - literach MK 40.

Wiecej informacji i zdjęć na: http://www.mk-g.org

Circa 1967 - Lata sześćdziesiąte na wystawie w Milton Keynes Gallery


Od 21 lipca do 9 września w Galerii Publicznej w Milton Keynes oglądać będzie można letnią wystawę zatytułowaną Około 1967. Prace z Arts Council Collection. Prezentowane na niej obiekty dobrane zostały w taki sposób, by umożliwić zwiedzającemu doświadczenie kultury wizualnej lat sześćdziesiątych, a tym samym przybliżyć atmosferę w jakiej rodziły się i były realizowa
ne pierwsze idee i plany budowy Milton Keynes.

Wpisując się w obchody 40-lecia powstania największego w Wielkiej Brytanii Nowego Miasta, galeria prezentuje prace 17 artystów, którzy stanowili o duchu sztuki wizualnej późnych lat sześćdziesiątych. Na wystawę sprowadzono jedne z najwybitniejszych prac artystycznych tego okresu. Wiele z nich jest pokazywanych publicznie po raz pierwszy od wielu lat.

Wystawa odbija troski i zainteresowania artystów tworzących w tamtej epoce, którzy, zanurzeni w duchu eksperymentatorstwa, zapoczątkowali dialog pomiędzy malarstwem, rzeźbą, fotografia i innymi mediami, filmem, architektura grafika, sztuka użytkowa i moda.

Prezentowane prace obejmują, niejako w migawce, stylistyczną spuściznę Brytyjskich Modernistów, wpływy Popu i Amerykańskich Abstrakcjonistów, jak również wczesny rozkwit Op-artu.

Figuratywne malarstwo Davida Hockneya obok wielkich abstrakcyjnych płócien takich artystów jak Joe Wilson, Robyn Denny czy Michael Kinder przywołują rodzące się w tamtych latach dyskusje na temat wzoru, powierzchni dzieła czy optyki.

Rzeźby Dereka Boshiera czy Tima Scotta, których twórcy odrzucili tradycyjne tworzywo na rzecz współczesnych materiałów i technologii unaoczniają role jaką grał wówczas przemysł i osiągnięcia naukowe. Prace takich artystów jak Kenneth Draper, Philips King i William Turnbull emanują pewnością i optymizmem charakterystycznym dla tamtych czasów.

Wystawie towarzyszy seria imprez edukacyjnych spośród których wymienić można takie jak noc filmów awangardowych, dyskusje panelowa, czy noc Karaoke połączoną z quizem, oraz prowadzone przez artystów różnorodne warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Wstęp do galerii jest darmowy, wystawę oglądać można od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17.00, w niedziele od 12.00 do 17.00. Galeria otwarta jest dłużej w czwartki – do godziny 20.00.

Galeria mieści się w Milton Keynes (35 min z Huston Stadion) na wschodnim końcu Midsummer Bouleveard, w dystrykcie teatralnym, pomiędzy teatrem a wschodnim końcem centrum handlowego (John Lewis) na drodze do Campbell Parku.

Więcej informacji znaleźć można na www.mk-g.org lub pod numerem tel. 0 1908 676 900.

sobota, 28 lipca 2007

Darmowe Warsztaty: Praca w Milton Keynes

Data: 16 sierpnia 2007 (czwartek)
Godzina: 14:00-16:00 (mozliwosc przedluzenia spotkania do godz. 18)
Miejsce: MK College, Bletchley Campus, Sherwood Drive – pokoj 215

Program w skrocie:
- prawa pracownikow
- informacje na temat kursow ESOL (jezyk angielski) i warsztatow dla imigrantow
- NARIC - potwierdzanie kwalifikacji zdobytych w innym kraju
- Information, Advice and Guidance (IAG)- rozwoj zawodowy w UK

zgloszenia prosze wysylac na adres: praca@mkforum.org.uk

prawdopodobnie pojawia sie rowniez pracodawcy, wiec moze warto zabrac CV :)

poniedziałek, 25 czerwca 2007

Informacja dla rodzin i dzieci w Milton Keynes

Wszelkiego rodzaju informacje dotyczące dzieci i życia rodzinnego począwszy od opieki lekarskiej kończąc na propozycjach spędzenia czasu wolnego są dostępne na:
http://www.childcarelink.gov.uk/whitebox/cis.asp?cisid=5019
oraz pod numerem telefonu: 0800 035 0335

Nauka angielskiego w obrazkach

By poznać odpowiedź posłuchaj dzisiejszego podcastu na http://www.blogs.english4today.com/