środa, 3 października 2007

Wybory

By wziąć udział w wyborach należy zarejestrować się do 16 października 2007 roku.


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.wybory.co.uk


Osoby nie korzystające z internetu dokonują rejestracji w spisach wyborców ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem.


Osoby zamierzające głosować w Anglii i Walii, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Londynie

73 New Cavendish Street,

London W1W 6LS

tel.: 0870 77 42 913

0870 77 42 914

0870 77 42 915

w godzinach pracy urzędu:

pn, wt, śr, pt: 08.30 – 16.30

czw: 10.30 – 18.30

fax:0207 323 2320

0207 2913945

0207 2913924

Osoby zamierzające głosować w Szkocji i Irlandii Płn., prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu
2 Kinnear Road

Edinburgh EH3 5PE

tel.: 0131 552 0301

w godzinach pracy urzędu: pn.11.00 – 19.00

wt, śr, czw, pt: 09.30-17.00

fax: 0131 552 1086

Zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwisko i imiona,

· imię ojca,

· datę urodzenia,

· miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy,

· numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce
i datę jego wydania,

· numer PESEL, jeśli wyborca go posiada,

· adres e-mail, jeśli wyborca go posiada, celem uzyskania potwierdzenia rejestracji,

· obwód głosowania, w którym zamierzają państwo głosować.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP, tj. w dniu 16 października 2007 roku.

Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Głosowanie do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach głosowania utworzonych
za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 06.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Aleksander DIETKOW Janusz WACH

Konsul Generalny RP w Edynburgu Konsul Generalny RP w Londynie

Wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich

przebywający na terenie Wielkiej Brytanii

w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

w dniu 21 października 2007 roku
(numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej)

OKW Nr 179

Londyn I

Ambasada RP w Londynie
47 Portland Place
Londyn W1B 1JH

(dla wyborców, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K)


OKW Nr 180

Londyn II
Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street
Londyn W1W 6LS

(dla wyborców, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Ż)

OKW Nr 181

Londyn III
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
238-246 King Street
Londyn W6 0RF

OKW Nr 182

Londyn IV
Klub Orła Białego
Hamilton House
211 Balham High Road
Londyn SW17 7BQ

OKW Nr 183
Polski Ośrodek w Southampton
507 Portswood Road
Southampton SO17 2TH

OKW Nr 184
Klub Polski
Millenium House
Bordesley Street
Birmingham B5 5PH

OKW Nr 185
St. Mary’s Hall
322 Woodbridge Road
Ipswich IP4 4BD

OKW Nr 186

Klub Polski
50 St. Paul’s Road
Clinton
Bristol BS8 1LP

OKW Nr 187
Konsulat Honorowy RP
St. Quen’s Manor
La Grande Route de St. Quen
Jersey JE3 2HR

OKW N r 188
Klub Polski
63 Church Street
Stanground
Peterborough PE2 8HF

OKW Nr 189
Konsulat Honorowy RP w Hull
41 North Bar Without
Beverley HU17 7AG

OKW Nr 190

Dom Polski
174 Newport Road
Cardiff CF2 1DL

OKW Nr 191
Polska Parafia w Newcastle
2 Maple Terrace
Newcastle-Upon-Tyne NE4 7SE

OKW Nr 192
Polska Parafia w Manchester
196 Lloyd Street North
Manchester M14 4QB

OKW Nr 193
West Wing No. 3
Lorne Park Road
Dorset
Bournemouth BH1 1LD

OKW Nr 194
Dom Polonia
231 Chesterton Road
Cambridge CB4 1AS

OKW Nr 195
Konsulat Generalny RP w Edynburgu
2 Kinnear Road
Edynburg EH3 5PE

OKW Nr 196
Klub Polski im. Gen.Wł. Sikorskiego
5, Parkgrove Terrace
Glasgow G3 7SD

OKW Nr 197
Siedziba Rady do spraw Etnicznych Irlandii Północnej
3rd Floor, Ascot House
24-31 Shaftesbury Sq
Belfast BT2 7DB

OKW Nr 198
The Highland Council,
Glenurquhart Road,
Inverness IV3 5NXInformacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku

Konsulat Generalny RP w Londynie oraz Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informują, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2007 roku na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można wnieść ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

4 komentarze:

Anonimowy pisze...

What's up, all is going perfectly here and ofcourse every one is sharing information, that's
genuinely fine, keеp up writing.

Taκe a look at mу pаgе -
Blucigs

Anonimowy pisze...

There arе severаl cuгrent aρproacheѕ
on how to get rіԁ of these markѕ.

my homеpage: www.Prnewswire.com

Anonimowy pisze...

Τhеre is ԁefinitely no hassle; there aгe
no othеr itemѕ to do aside from putting it аround your waiѕt.


Here is my wеbsite - http://jusos.wedevelop.De/

Anonimowy pisze...

Hello there! Do уou know if they makе аny plugіns to protect agaіnѕt haсkеrs?
ӏ'm kinda paranoid about losing everything I'ѵe worked haгԁ on.
Any recommenԁations?

My web ѕіte; wiki.fassette.com