piątek, 14 grudnia 2007

Wystawa prac Pascale Marthine Tayou w Milton Keynes Gallery

Poprzez instalacje, rysunki, filmy i performance Pascale Marthine Tayou wyraza nomadyczny charakter swojego zycia.

Zycie tego urodzonego w 1966 roku w Kamerunie artysty sklada sie z nieustannych podrozy pomiedzy krajem, z ktorego pochodzi, oraz tymi w ktorych zyje, pracuje i wystawia.

Artysta w swoich pracach wykorzystuje osobiste artefakty, nieznaczace przedmioty codziennego uzytku, takie jak odcinki biletow kolejowych czy lotniczych, rachunki ze sklepow i restauracji, opakowania od skarpetek, maszynki do golenia czy baterie. Ponowne ich uzycie, recycling, nadaje im dodatkowego znaczeenia i potwierdza plynnosc, niepewnosc granic tak przestrzenych, kulturowych jak i myslowych.


Na swojej pierwszej samodzielnej wystawie w UK, Marthine Tayou pokazuje prace kwestionujace kulturowa i narodowa tozsamosc, oraz role jednostki.


Artysta opisuje sie slowami ‘obcokrajowiec’ i ‘podroznik’. Jego zewnetrzna perspektywa pozwala mu w specyficzny sposob widziec wydarzenia, ktorych jest swadkiem na ulicach panstw, przez ktore podrozuje, a takze relacje pomiedzy nimi. Staja sie one inspiracja dla jego twoczosci.
Installation View, Milton Keynes Gallery 2007. Copyright: Jerry Hardman-Jones.
Wiecej informacji na temat wystawy mozna znalezc na: http://www.mk-g.org/

środa, 3 października 2007

Wybory

By wziąć udział w wyborach należy zarejestrować się do 16 października 2007 roku.


Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.wybory.co.uk


Osoby nie korzystające z internetu dokonują rejestracji w spisach wyborców ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem.


Osoby zamierzające głosować w Anglii i Walii, prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Londynie

73 New Cavendish Street,

London W1W 6LS

tel.: 0870 77 42 913

0870 77 42 914

0870 77 42 915

w godzinach pracy urzędu:

pn, wt, śr, pt: 08.30 – 16.30

czw: 10.30 – 18.30

fax:0207 323 2320

0207 2913945

0207 2913924

Osoby zamierzające głosować w Szkocji i Irlandii Płn., prosimy o dokonywanie zgłoszeń w:

Konsulacie Generalnym RP w Edynburgu
2 Kinnear Road

Edinburgh EH3 5PE

tel.: 0131 552 0301

w godzinach pracy urzędu: pn.11.00 – 19.00

wt, śr, czw, pt: 09.30-17.00

fax: 0131 552 1086

Zgłoszenie powinno zawierać:

· nazwisko i imiona,

· imię ojca,

· datę urodzenia,

· miejsce zamieszkania (pobytu) wyborcy,

· numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, a także miejsce
i datę jego wydania,

· numer PESEL, jeśli wyborca go posiada,

· adres e-mail, jeśli wyborca go posiada, celem uzyskania potwierdzenia rejestracji,

· obwód głosowania, w którym zamierzają państwo głosować.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów do Sejmu RP
i Senatu RP, tj. w dniu 16 października 2007 roku.

Wyborcy stale zamieszkali za granicą, którzy zostali wpisani przez konsula do spisu wyborców, mogą otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis wyborców, w którym wyborca jest ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do 19 października 2007 r.
Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula.
Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania. W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

Głosowanie do Sejmu RP i Senatu RP w obwodach głosowania utworzonych
za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 06.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Akty prawne, kalendarz wyborczy oraz informacje i komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dostępne są na stronie: www.pkw.gov.pl

Aleksander DIETKOW Janusz WACH

Konsul Generalny RP w Edynburgu Konsul Generalny RP w Londynie

Wykaz obwodów głosowania dla obywateli polskich

przebywający na terenie Wielkiej Brytanii

w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP

w dniu 21 października 2007 roku
(numer i siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej)

OKW Nr 179

Londyn I

Ambasada RP w Londynie
47 Portland Place
Londyn W1B 1JH

(dla wyborców, których nazwiska zaczynają się na litery od A do K)


OKW Nr 180

Londyn II
Konsulat Generalny RP w Londynie
73 New Cavendish Street
Londyn W1W 6LS

(dla wyborców, których nazwiska zaczynają się na litery od L do Ż)

OKW Nr 181

Londyn III
Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny
238-246 King Street
Londyn W6 0RF

OKW Nr 182

Londyn IV
Klub Orła Białego
Hamilton House
211 Balham High Road
Londyn SW17 7BQ

OKW Nr 183
Polski Ośrodek w Southampton
507 Portswood Road
Southampton SO17 2TH

OKW Nr 184
Klub Polski
Millenium House
Bordesley Street
Birmingham B5 5PH

OKW Nr 185
St. Mary’s Hall
322 Woodbridge Road
Ipswich IP4 4BD

OKW Nr 186

Klub Polski
50 St. Paul’s Road
Clinton
Bristol BS8 1LP

OKW Nr 187
Konsulat Honorowy RP
St. Quen’s Manor
La Grande Route de St. Quen
Jersey JE3 2HR

OKW N r 188
Klub Polski
63 Church Street
Stanground
Peterborough PE2 8HF

OKW Nr 189
Konsulat Honorowy RP w Hull
41 North Bar Without
Beverley HU17 7AG

OKW Nr 190

Dom Polski
174 Newport Road
Cardiff CF2 1DL

OKW Nr 191
Polska Parafia w Newcastle
2 Maple Terrace
Newcastle-Upon-Tyne NE4 7SE

OKW Nr 192
Polska Parafia w Manchester
196 Lloyd Street North
Manchester M14 4QB

OKW Nr 193
West Wing No. 3
Lorne Park Road
Dorset
Bournemouth BH1 1LD

OKW Nr 194
Dom Polonia
231 Chesterton Road
Cambridge CB4 1AS

OKW Nr 195
Konsulat Generalny RP w Edynburgu
2 Kinnear Road
Edynburg EH3 5PE

OKW Nr 196
Klub Polski im. Gen.Wł. Sikorskiego
5, Parkgrove Terrace
Glasgow G3 7SD

OKW Nr 197
Siedziba Rady do spraw Etnicznych Irlandii Północnej
3rd Floor, Ascot House
24-31 Shaftesbury Sq
Belfast BT2 7DB

OKW Nr 198
The Highland Council,
Glenurquhart Road,
Inverness IV3 5NXInformacja o wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku

Konsulat Generalny RP w Londynie oraz Konsulat Generalny RP w Edynburgu uprzejmie informują, że wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędą się w niedzielę dnia 21 października 2007 roku na podstawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

Prawo wybierania posłów i senatorów ma każdy obywatel polski, który najpóźniej
w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty w przypadku przebywania w państwie członkowskim Unii Europejskiej oraz zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

Zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można wnieść ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub pocztą elektroniczną do konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

wtorek, 7 sierpnia 2007

MK Forty Tower

Ostatnie tygodnie przyniosły wiele zmian na skwerze Margaret Powell w Dystrykcie Teatralnym.

Na dotychczas świecącym pustkami placu pojawiła się nietypowa drewnana wieża, która już w tym tygodniu stanie otworem dla zwiedzających. Licząca 19 metrów i 101 schodów budowla jest dziełem sztuki zamówionym przez Milton Keynes Gallery, a zaprojektowanym i wykonanym przez firmę architektoniczną dRMM.

Wstęp na wieżę jest darmowy, a ci, którzy odważą sie wspiąć na jej szczyt nagradzani będą nie tylko zapierającym dech widokiem, ale i zniżką w powstałym nieopodal barze.

Bar - który jest częścią projektu - mieści się się w kontenerze, w którym sprowadzone zostały do Milton Keynes materiały potrzebne do złożenia wieży, a jego wnętrze zaprojektowane zostało przez artystę Richarda Woodsa.Całości dopełniają rozsiane zapraszająco na skwerze drewniane ławki zbudowane ze ścinków pozostałych po wyciętych w wieży oknach - literach MK 40.

Wiecej informacji i zdjęć na: http://www.mk-g.org

Circa 1967 - Lata sześćdziesiąte na wystawie w Milton Keynes Gallery


Od 21 lipca do 9 września w Galerii Publicznej w Milton Keynes oglądać będzie można letnią wystawę zatytułowaną Około 1967. Prace z Arts Council Collection. Prezentowane na niej obiekty dobrane zostały w taki sposób, by umożliwić zwiedzającemu doświadczenie kultury wizualnej lat sześćdziesiątych, a tym samym przybliżyć atmosferę w jakiej rodziły się i były realizowa
ne pierwsze idee i plany budowy Milton Keynes.

Wpisując się w obchody 40-lecia powstania największego w Wielkiej Brytanii Nowego Miasta, galeria prezentuje prace 17 artystów, którzy stanowili o duchu sztuki wizualnej późnych lat sześćdziesiątych. Na wystawę sprowadzono jedne z najwybitniejszych prac artystycznych tego okresu. Wiele z nich jest pokazywanych publicznie po raz pierwszy od wielu lat.

Wystawa odbija troski i zainteresowania artystów tworzących w tamtej epoce, którzy, zanurzeni w duchu eksperymentatorstwa, zapoczątkowali dialog pomiędzy malarstwem, rzeźbą, fotografia i innymi mediami, filmem, architektura grafika, sztuka użytkowa i moda.

Prezentowane prace obejmują, niejako w migawce, stylistyczną spuściznę Brytyjskich Modernistów, wpływy Popu i Amerykańskich Abstrakcjonistów, jak również wczesny rozkwit Op-artu.

Figuratywne malarstwo Davida Hockneya obok wielkich abstrakcyjnych płócien takich artystów jak Joe Wilson, Robyn Denny czy Michael Kinder przywołują rodzące się w tamtych latach dyskusje na temat wzoru, powierzchni dzieła czy optyki.

Rzeźby Dereka Boshiera czy Tima Scotta, których twórcy odrzucili tradycyjne tworzywo na rzecz współczesnych materiałów i technologii unaoczniają role jaką grał wówczas przemysł i osiągnięcia naukowe. Prace takich artystów jak Kenneth Draper, Philips King i William Turnbull emanują pewnością i optymizmem charakterystycznym dla tamtych czasów.

Wystawie towarzyszy seria imprez edukacyjnych spośród których wymienić można takie jak noc filmów awangardowych, dyskusje panelowa, czy noc Karaoke połączoną z quizem, oraz prowadzone przez artystów różnorodne warsztaty plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Wstęp do galerii jest darmowy, wystawę oglądać można od wtorku do soboty w godzinach od 10 do 17.00, w niedziele od 12.00 do 17.00. Galeria otwarta jest dłużej w czwartki – do godziny 20.00.

Galeria mieści się w Milton Keynes (35 min z Huston Stadion) na wschodnim końcu Midsummer Bouleveard, w dystrykcie teatralnym, pomiędzy teatrem a wschodnim końcem centrum handlowego (John Lewis) na drodze do Campbell Parku.

Więcej informacji znaleźć można na www.mk-g.org lub pod numerem tel. 0 1908 676 900.

sobota, 28 lipca 2007

Darmowe Warsztaty: Praca w Milton Keynes

Data: 16 sierpnia 2007 (czwartek)
Godzina: 14:00-16:00 (mozliwosc przedluzenia spotkania do godz. 18)
Miejsce: MK College, Bletchley Campus, Sherwood Drive – pokoj 215

Program w skrocie:
- prawa pracownikow
- informacje na temat kursow ESOL (jezyk angielski) i warsztatow dla imigrantow
- NARIC - potwierdzanie kwalifikacji zdobytych w innym kraju
- Information, Advice and Guidance (IAG)- rozwoj zawodowy w UK

zgloszenia prosze wysylac na adres: praca@mkforum.org.uk

prawdopodobnie pojawia sie rowniez pracodawcy, wiec moze warto zabrac CV :)

poniedziałek, 25 czerwca 2007

Informacja dla rodzin i dzieci w Milton Keynes

Wszelkiego rodzaju informacje dotyczące dzieci i życia rodzinnego począwszy od opieki lekarskiej kończąc na propozycjach spędzenia czasu wolnego są dostępne na:
http://www.childcarelink.gov.uk/whitebox/cis.asp?cisid=5019
oraz pod numerem telefonu: 0800 035 0335

Nauka angielskiego w obrazkach

By poznać odpowiedź posłuchaj dzisiejszego podcastu na http://www.blogs.english4today.com/

sobota, 23 czerwca 2007

Polska Sekcja w MK Citizen!

Brak nowych postów
Polska sekcja w MK Citizen - link do wydania internetowego gazety.

Poszukiwani chętni do tłumaczeń/współtworzenia polskiego działu!

kontakt: piotr@mkforum.org.uk


piątek, 22 czerwca 2007

Polsko-angielskie przedszkole w okolicy Milton Keyes


PRZEDSZKOLE Bajka w Bradford DO KOŃCA CZERWCA PROWADZI NABÓR DZIECI W WIEKU OD 3 - 5 LAT NA MIESIĄC WRZESIEŃ. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA . ZAJĘCIA PROWADZĄ DWIE NAUCZYCIELKI POLSKO - JĘZYCZNA I ANGIELSKO - JĘZYCZNA.

Telefon: 07756848881

Rajd rowerowy po Milton Keynes - Sobota 23 czerwca 2007 (FREE!)

W sobotę 23 czerwca Milton Keynes Gallery, grupa artystów Panacea oraz pracownicy David Lock Associates zapraszają na wycieczkę rowerową dookoła Milton Keynes.

W programie również dyskusja na temat naszego miasta i jego dalszego rozwoju, projektu Panacei związanego z "uzdrawianiem Milton Keynes", oraz PIKNIK!

Galeria zapewnia możliwość bezpłatnego wypożyczenia rowerów!

Start 11.45 Milton Keynes Gallery Project Space.

Szczegóły:
tel: 01908 676 900
email: v.mayes@mk-g.org

Ponadto, również w sobotę 23 czerwca:

- Rodzinna wycieczka z artystką Lucy Peddler i pracownikami działu edukacji Milton Keynes Gallery. Dla rodziców i dzieci w każdym wieku!

Start: 11.45 Milton Keynes Gallery.

Szczegóły:
tel: 01908 676 900
email: n.walton@mk-g.org


- Wycieczka organizowana przez członków Young People Project - grupy młodzieży działającej przy galerii.

Start o 11am w Milton Keynes Gallery gdzie David Waterworth, artysta, kurator i wykładowca, oraz Dr Noel Campbell, geograf społeczny , obaj z Uniwersytetu Greenwich wprowadzą chętnych w plan wycieczki.

środa, 13 czerwca 2007

Jak humanitarnie pozbyć się pająków.

Pająki nie lubią:

lawendy (lavenda)
goździków (cloves)
kasztanów (chestnuts)

Rozpylenie olejków eterycznych lub umieszczenie rzeczonych obiektów w strategicznych punktach pozwala pozbyć się pająków z mieszkania w sposób humanitarny i nie pozostawiający śladów na ścianach.

sobota, 9 czerwca 2007

Bezpłatne zajęcia plastyczne dla dzieci (i rodziców) w Milton Keynes Gallery

W każdą sobotę w godzinach od 11.00 do 13.00 Milton Keynes Gallery oferuje zajęcia plastyczne dla dzieci w różnym wieku (tzw. Art Trolley).
Zajęcia są bezpłatne, galeria zapewnia wszelkie materiały ( kredki, kleje, nożyczki, papier etc.) , nie trzeba rezerwować miejsc ani pozostawać do końca.

Wiecej informacji na www.mk-g.org

Dzieci muszą pozostawać pod opieką osoby dorosłej przez cały czas trwania zajęć.

Parklife. Festiwal w Newport Pagnell w sobotę 28 lipca

Sobota 28 lipca od 12.00 do 21.00 albo i dłużej...
Ousebank Gardens, High St, Newport Pagnell

wiecej informacji na http://www.parklifefest.co.uk/index.php

StonyLive! Jeszcze do 10 czerwca trwa festiwal na Stony Stratford

Szczególy na : http://www.stonylive.org/pages/home/event_diary.php?page=2

Waterside Festival na Great Lindford. Weekend 15 - 17 czerwca 2007.

Już od piątku rozpoczną się koncerty muzyczne na głównej scenie, amatorzy muzyki klasycznej znajdą coś dla siebie w kosciele St. Andreas. Obejrzeć cudze zwierzaki (lub zaprezentować swojego ulubieńca) będzie można na pokazie psów wielo i jedno-rasowych. Artworks MK zaprasza na warsztaty plastyczne. Wstęp na wszystkie imprezy jest darmowy aczkolwiek zmotoryzowani będą musieli zapłacic 2 funty za samochód w sobotę i niedzielę.

Mapa

Szczegóły na na http://www.watersidefestival.co.uk/

Festiwal na Bletchley. Sobota 9 czerwca 2007

Sobota 9 czerwca od 13 do 18.

Parada rozpocznie się w Denbigh Hall o godz. 13. Karnawałowa zabawa w Rickley Park potrwa do godz 18.

niedziela, 13 maja 2007

Kącik poezji

Pójdź, smoku mój dobry, lasu pełny,
o oczach gasnących każdym obojem wiatru,
o oczach pełnych smutków szybkostrzelnych.
Nocą chodzi żal dookoła jak patrol.
O - statki odchodzą w dół rzek.
Na zakręgu dróg wybucha drogowskaz,
który obłąkał nas setny, tysiączny, dwudziesty.
Pola zgniłe odrywa wiatr od ziemi -
- pełne troski.
Każdy z nas:
chodzimy przez wydmy zakłute ostem i rdestem
do gór szklanych - warowni nieba.
Pójdź, smoku mój dobry,
o oczach wszystkich psów zgubionych,
o żalu umierających skowronków,
o łzach ostatniego z ogrójców.
Pomyśl:
to dzień każdy jak ostatni
z pąków trumien wyłonił.
Stań się mały jak kot,
sypką ciszą oczy mi omyj,
obroń.
To noc uderza naokrąg w samotność.
Chodź, smoku mój dobry,
w lesie pozbieramy codzienność opuszczeń.


K. K. Baczyński

piątek, 11 maja 2007

Mediaeval Baebes w Stables. Sobota 12 Maja

Średniowieczne pieśni we współczesnych aranżacjach.

Audio zapowiedź (kliknij by posłuchać):

Temptasyon

Return Of the Birds

Come My Sweet

All For Love Of One


Scarborough Fair


Więcej na temat zespołu na: http://www.mediaevalbaebes.com/news.htm

Strona Stables: http://www.stables.org/

The Stables
Stockwell Lane
Wavendon
Milton Keynes
MK17 8LT

Koncert odbędzie się o godz. 20.00
Bilety można rezerwować pod numerem tel. 01908 280800

wtorek, 8 maja 2007

Transfer - Dyskusja Panelowa w Milton Keynes Gallery. 17 maja 2007.

The Bloomer - tak nazywaja ja Anglicy. Stała ona długo na placu dworcowym. Czy ktoś ją jeszcze pamięta? Dlaczego zniknęła? Co się z nią stało?

We wrześniu zeszłego roku na placu pojawiło sie coś innego - przedziwny plac budowy. Przedziwny ponieważ nic nie zostało zbudowane. Plac znowu świeci pustkami. Budowa trwała 3 tygodnie, jednakże każda ściana zaraz po postawieniu była rozbierana, a materiał zużywany do budowy kolejnej, by po ukończeniu jej zdemontować ją bardzo szybko budując kolejną... Może ktoś pamięta? Budowa ta była elementem projektu artystycznego niemieckiego artysty W.Weiledera zaproszonego do Milton Keynes przez Milton Keynes Gallery.

Aktualnie, kolejny etap projektu Transfer oglądać można w Project Space, wydzielonej części galerii poświęconej sztuce, architekturze i urbanistyce. Olbrzymia fotografia i film będący efektem - zapisem 3 tygodni trwania budowy (lub może rozbiórki?) pozwalają zobaczyć ów proces z zupełnie innej strony, w zupełnie inny sposób.

17 maja 2007 w Milton Keynes Gallery zaprasza na dyskusję dotyczącą projektu.
Godz 19.00 - 20.00 Wstęp wolny.
Przyjdź, zapytaj, powiedz co myślisz!

Wiecej na temat Transferu na http://weilederatmk.blog.com/

wtorek, 1 maja 2007

Family DayMilton Keynes Gallery zaprasza 12 MAJA w sobotę na plac przed galerią i teatrem (w Theatre District) na Family Day.
Zorganizowana przez dział edukacyjny galerii darmowa impreza dla dzieci w każdym wieku. Materiały dostarcza galeria - by wziąć udział w zabawie wystarczy się zjawić. W razie potrzeby pomoc w języku polskim dostępna.
Wiecej informacji : www.mk-g.orgsobota, 17 marca 2007

Polski Dzień w Bletchley Park

Doroczna impreza oragnizowana w Bletchley Park od roku 1999 w związku z polskim wkładem w rozkodowanie Enigmy w tym roku zapowiadana jest przez organizatorów na 3 czerwca. Wiecej informacji wkrótce.

Zobacz tez: http://www.thebestof.co.uk/milton%20keynes/news/36252

środa, 7 marca 2007

Oxdox w MK. 10 - 25 Marca

Oxdox:MK. Z okazji okrągłej rocznicy narodzin najstarszego i najmodszego brytyjskiego miasta- 1000 lecia Oxfordu i 40 lecia Milton Keynes te właśnie miasta zostały w tym roku wybrane dodatkowo jako miejsca pokazów festiwalowych. W tym roku naczelnym tematem Miiędzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych Oxodox będzie "Reportaż w Prawdziwym Świecie." W trakcie festiwalu będziemy mogli obejrzeć premiery najnowszych filmów oscylujących dokoła debaty środowiskowej, thrillery polityczne, dokumenty podejmujące temat Chin, Mafii, kobiet w krajach Islamu (nakręcone przez młode Tureckie reżyserki), Sztuki, Muzyki, Przestrzeni i Życia w mieście.

Ostatni z tematów podjęli również autorzy związanej z festiwalem wystawy współtworzonej z oxfordzką Ovada Gallery w 'OurSpace'.

Wiecej na temat programu festiwalu na stronie Oxdox.
Zobacz program Oxodox
na Open University w THE BERRILL LECTURE THEATRE oraz w Cineworld

Festiwalowi towarzyszyć będą również dyskusje panelowe:

OurSpace: Miasta

Czw. 15 Marca, godz. 18.00 - 20.00

Mówcy: Xiao Lianwang Haihe Economic Development Office, Tianjin; Will Cousins - David Lock Associates; Peter Head Ove Arup; Edwina Fitzpatrick - Wimbledon College of Art; Emily Richardson - filmmaker

Kto i w jaki sposób decyduje o rozwoju naszych miast? OurSpace przedstawi trzech mówców ze znacznym dośwadczeniem w tej kwestii. Tianjin, 10.4 millionowe miasto (2004) na północ od Pekinu, jest nowym miastem zbudowanym dokoła juz istniejącego - starszego. Ove Arup jest odpowiedzialny za planowanie ‘Eco-City’ Dongtan w Chinach, - nowego paradygmatu w urbanistyce. David Lock Associates jest zaangażowana w przeszły i aktualny rozwój Milton Keynes.

OurSpace: Dzikie ostępy

Czw. 22 Marca, godz 18.00 - 20.00

Mówcy: Roz Mortimer, reżyser 'Invisible screening at Oxdox:MK; Xiaoyan Men reżyser 'Chiru' screening at Oxdox:MK; Cai Ga, Szef Wildlife Conservation Bureau w Tibecie; Luo Yanhai, Police Superintendent and Muma Zhaxi. Police Inspector, policing the Tibetan Plateau

Ponieważ światowe dzikie ostępy maleją z każdym rokiem uczestnicy tej części OurSpace będą mówić o swojej pracy w najbadziej odległych zakątkach naszej planety.

niedziela, 4 marca 2007

Sobotnia Szkoła Języka Polskiego w Milton Keynes

Ze względu na dużą liczbę polskich rodzin z małymi dziećmi, zamieszkałych obecnie w Milton Kenes, powstała propozycja otwarcia sobotniej szkoły języka polskiego dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat.

W związku z tym organizatorzy zwracają się z prośbą do wszystkich zainteresowanych rodziców o zgłaszanie dzieci, które uczęszczałyby na zajęcia.

Poszukiwane są również osoby z wyksztaceniem pedagogicznym na stanowiska nauczycieli.

Kontakt:
Mariola Majerowska 675 838
Renata Tynor-McCrea 691 963

piątek, 2 marca 2007

Informacja

Rob Hartley- dziennikarz pracujący dla "Milton Keynes Citizen" prosi o kontakt osoby, które znałyLukasza Kozanskiego zmarłego tragicznie w piątek 23 lutego.
Numer telefonu Roba: 01908 651249.

niedziela, 25 lutego 2007

Comedy Impro Night at Milton Keynes Gallery

W środę 28 lutego 2007, w godz. 18.30 - 20.00 w Miton Keynes Gallery wystąpi 'Grand Theft Impro'. Zespół profesjonalnych komików pojawi się w MK tylko na ten jeden wieczór, by bawić publiczność komediowym improwizacjami zainspirowanymi pracami Davida Austena.

Więcej informacji na: http://www.mk-g.org/home.html

wtorek, 20 lutego 2007


Najserdeczniejsze życzenia
Szczęścia , Zdrowia
i
Wszystkiego Najlepszego
dla małego
JAKUBA

urodzonego w piątek 16/02/2007 o godz. 10:45 w Milton Keynes
Jego Mamy i Całej Rodziny!

GRATULACJE!

Biblioteka w Milton Keynes

Poszukujesz informacji? Nie wiesz od czego zacząć? Gdzie szukać? Idź do biblioteki. Choć brzmi to jak odgrzebywanie rad ze szkolnej ławy (w dodatku dawanych przez nie znających się na Internecie nauczycieli) biblioteki wciąż mogą być nieocenionym źródłem informacji. Zwłaszcza tych lokalnych. To tam najprościej jest otrzymać wykaz szkół, przychodni, kursów angielskiego, jogi czy Aikido. Uczynne panie i panowie bibliotekarze usłużą i książką telefoniczną, i kodową (na poczcie w Anglii znaleźć jej się nie da), doradzą, pocieszą, odeślą do źródeł. Ponadto tam właśnie znajdziemy najwięcej wszelkiej maści ulotek dotyczących spraw lokalnych (takich jak np. te o kursach angielskiego dla Polaków organizowanych przez NIACE - z obsługą w języku polskim pod darmowym numerem tel. 0800 093 1114).

W bibliotece w centrum MIlton Keynes można też wypożyczyć sporo polskich książek, takich autorów, jak np. Joanna Chmielewska, Andrzej Sapkowski czy Henryk Sienkiewicz. Oprócz książek dostępne są tam (w cenie konkurencyjnej w stosunku do komercyjnych wypożyczalni) filmy DVD i video, płyty CD z muzyką i słowem mówionym - książki w wersji audio i podręczniki do nauki języków. A jeśli czegoś nie ma na miejscu wiele rzeczy można zamówić - do tego służy współpraca między-biblioteczna. Co ciekawsze książkę wypożyczoną na Wolverton można bez problemu zwrócić np. na Blechley, gdyż obie są filiami tej samej biblioteki miejskiej. Karta biblioteczna otrzymana w jednej z filli także jest uznawana we wszystkich innych.
Zapisanie do biblioteki jest bezpłatne, z formalnosci wystarczy standardowo: potwierdzenie adresu zamieszkania i dowód tożsamości ze zdjęciem.

Bletchley Library

Milton Keynes Central Library

Newport Pagnell Library

Olney Library

Stony Stratford Library

Westcroft Library

Woburn Sands Library

Wolverton Library

Jedyną biblioteką w Milton Keynes działającą na innych zasadach jest Open University Library, która jest biblioteką uniwersytecką . Nie oznacza to jednak, że trzeba koniecznie być studentem by z jej zbiorów korzystać. Wystarczy mieszkać w Milton Keynes - celem biblioteki jest służyć również lokalnej społeczności. Niestety ci, którzy nie posiadają legitymacji studenckiej muszą opłacić wpisowe w wysokości £35. Reszta formalności już wygląda podobnie jak w bibliotece miejskiej. Ponadto z filmoteki Open University można korzystać bezpłatnie.

poniedziałek, 19 lutego 2007

SPOTKANIE ODWOłANE (Lewis Biggs - Loose Edges and The Spaces Between)

Przed nami już tylko 2 wykłady architektoniczne organizowane przez Milton Keynes Gallery.
W przyszły tygodniu - 22 lutego wykład wygłosi Lewis Biggs mieszkający od 1987 roku w Liverpoolu. Pierwotnie kurator, następnie, w latach 1990 -2000, dyrektor tamtejszej Tate Gallery, aktualnie jest dyrektorem Liverpool Biennial. Pragnienie ulepszenia jakości życia w Liverpoolu sprawiło, że postanowił wyjść z "przestrzeni muzeum" i potraktować miasto jako galerię. Poprzez zaangażowanie sztuki w ludzi i miejsce Liverpool Biennial chce pobudzić debatę dotyczącą szybkich zmian jakie przechodzi miasto w związku z rozwojem i regeneracją. Chce przyciągnąć uwage do idei miasta jako wydarzenia (eventu). Uważa on, że architektura ma wpływ na zdrowie ludzkie i że, w przeciwieństwie do budynków, transportu, a czasem i dzieł sztuki, zbyt mało uwagi zwracano dotychczas na miejsca "pomiędzy", miejsca, w których ludzie poruszają sie, tworzą i wyobrażaja sobie.

Ten Trees per Person: The Blessing and Curse of New Town Greenery by Michael Hebbert

Kolejny wykład z cyklu Czym jest współczesna architektura? w Milton Keynes Gallery wygłosił profesor Michael Hebbert.
Goście, którzy tłumnie zeszli się w zeszły czwartek do Galerii wysłuchali krótkiego wyjasnienia w jaki sposób realia zatłoczonego i zanieczyszczonego miasta przemysłowego doprowadziły architektów i planistów do idei zmasowanej zieleni nowych miast z korytarzami transportowymi i ogromnymi terenami niezagospodarowanej zieleni. Obejrzeli przykłady przestrzeni zielonych innych nowych miast i poznali wyróżnione przez profesora błogosławieństwa i przekleństawa zieleni miejskiej. O pierwszych wpominać nie trzeba, każdy z nas doskonale zna dobrodziejstwa płynące z bogactwa przyrody w MK. Jakie są owe przekleństwa? Przede wszystkim fakt, że zieleń rozrasta się sama z siebie i trzeba o nią nieustannie dbać. A to oznacza ponoszenie kosztów utrzymania lub nieokiełzany busz, który pleni się gdzie sam chce, a nie tam gdzie planiści go chcieli. Ponadto duże przestrzenie zielone są przestrzeniami opustoszałymi, a to sprawia, że nie tylko trudno utrzymać tam porządek w sensie fizycznym, ale i to, że stają się miejscami potencjalnie niebezpieczymi.
Profesor przedstawił również teorię landscapinguXXI wieku, do której przywiodły planistów eksperymenty z przyrodą w miastach XX-wiecznych. I tak jak w XX wieku nacisk kładziono na wprowadzanie przyrody do miast i otaczania nią osiedli miejskich i dróg (patrz MK) tak współczesny nurt chce otoczyć wewnątrz-miejskie przestrzenie zielone pierścieniem architektury. Budowle miejskie mają stanowić ramę dla przyrody. Odwołując się do Architecture of Fear - zbioru esejów pod redakcją Nana Ellina, przypomniał on, że kiedyś miasto było przestrzenią kultury i cywilizacji - przestrzenią bezpieczną - w przeciwieństwie do dzikiej przestrzeni przyrody otaczającej jego mury. Wprowadzając przyrodę do wnętrza miast wprowadziliśmy do nich również nierozłączne z nią niebezpieczeństo. Teraz nastał czas na ograniczenie jej, by znów nad nią zapanować.

wtorek, 13 lutego 2007

Sur-realia Milton Keynes

Ta oraz inne równie surrealistyczne fotografie już za kilka dni pojawią się w Milton Keynes na Białej Ścianie Sztuki, jak niektórzy nazywają przestrzeń wystawienniczą na końcu centrum handlowego, przy Johnie Lewisie. Milton Keynes Contemporary, które - gwoli ścisłości - obejmuje nie tylko ścianę, ale i przestrzeń wokół niej - jest relatywnie młodym projektem powstałym ze współpracy thecentre:mk, Culture Team Milton Keynes, John Lewis, Murrays Printers i jnsculpture. Pastures New Mike'a Pinchesa to trzecia prezentowana tam wystawa. Prace artysty pojawią sie na Ścianie 19 lutego, a już teraz można je oglądać na stronie artysty.

Kuratorem Milton Keynes Contemporary i autorem pierwszego prezentowanego tam projektujest Justin Neal. Jego wystawa Vanitas & The Seven Challenges of the Cnyht Bachelor pokazana została w czerwcu 2006 roku. Projekt, obejmujący 7 fotografii, przedstawiających średniowiecznego rycerza w realiach wspólczesnego Milton Keynes, nawiązywał również do wcześniejszych działań artysty z 2005 r (zobacz: film). O projekcie tym pisano wówczas, iż powstał, by stymulować dyskusję wokół kulturalnej tożsamości MK, twórczej przemiany miasta, że ma pobudzać powstanie nowych ideii, oraz przyciągać i angażować szerszą społeczność Milton Keynes w działalność kulturalną.

W październiku 2006, na tydzień przed otwarciem wystawy Johna Weldinga Drawn to the City, którą mogliśmy oglądać na Baiłej Ścianie jeszcze kilka dni temu, Jackie Tracey, Commercial & Events Manager at thecentre:mk mówiła:
"thecentre:mk jest sercem MiltonKeynes ale projektami takimi jak ten chcemy pokazać, że sercu temu bliski jest nie tylko handel. Mamy nadzieję, że w ten sposób, damy artystom wysokiego kalibru jedyną w swoim rodzaju możliwość wystawienia prac w bardzo widocznym i łatwo dostepnym miejscu, a tym samym umożliwimy im kontakt z szerszą niż zazwyczaj publicznością. Ciągle poszukujemy sposobów, by dostarczać naszym klientom ekscytujące i unikatowe doświadczenia, mamy nadzieję, że jednym z nich będzie możliwość doświadczenia sztuki współczesnej w jej wielu postaciach podczas zakupów"

niedziela, 11 lutego 2007

David Austen w Milton Keynes Gallery.


Nową wystawę w Milton Keynes Gallery oglądać można do 25 marca.
O filmie"Crackers" (którego kadr powyżej) napisano:
"Through provocative and sometimes explicit nature of the language (...) resonates with many ideas that often resurface in Austen’s work - love, sex, death and the ache of human impulse and emotion in which love lies complicit with fear, comedy complicit with tragedy."
W Milton Keynes Gallery można obejrzeć również malarstwo, rysunek i rzeźby Davida Austena.

Praktyczne informacje:

Galeria uwrażliwia zwiedzających na "dorosły" w swej treści charakter niektórych prac- sugeruje rodzicom rozważenie czy wejść z dziećmi, aczkolwiek ostrzegając pozostawia zwiedzającym wolność wyboru.

Zapis dialogów (transkrypt filmu) jest opublikowany w katalogu wystawy - tekst powinien być dostępny na żądanie - w razie potrzeby pytać pracowników galerii.


sobota, 10 lutego 2007

Praca. Poszukiwany pracownik

Poszukiwana dziewczyna z dobrą znajomością języka angielskiego do pracy biurowej w firmie CMI Consulting Ltd. na Wolverton Mill. Praca od poniedziałku do piątku, w godz. 12:00 - 5:30. Doświadczenie mile widziane. Maile z CV w języku angielskim proszę kierować pod adres: konrad.piotrowski@cmiconsulting.co.uk mobile: 07756873137

środa, 7 lutego 2007

Co poszło źle w Milton Keynes....?

Takim pytaniem zatytułował swój wykład wygłoszony w styczniu 2007 r., w Galerii Milton Keynes wykładowca Szkoły Barlett, UCL prof. Michael Edwards. Wykład był zaktualizowaną wersją artykułu opublikowanego w 2001 r., w Journal of Urban Design, a który aktualnie jest również dostępny do ściągnięcia na blogu Michaela.
Ukazał on w nim w bardzo obrazowy sposób, posiłkując się rysunkami zrozumiałymi nawet dla laików takich jak ja, w jaki sposób kilka - wydawałoby się "drobnych" - zmian w pierwotnych planach diametralnie wpłynęło na wygląd miasta i życie nas - jego mieszkańców. Co ciekawsze, profesor twierdzi, że wiele z popełnionych błędów wciąż jeszce można naprawić, a wiąże się to np., ze zmniejszeniem dozwolonej prędkości jazdy, zamianą rond na skrzyżowania i wycięciem części zieleni miejskiej...

Kolejne wykłady z serii: What is Contemporary Architecture?

Czw., 15 Lutego, godz.19.00 - 20.00
Michael Hebbert | Ten Trees per Person: the Blessing and Curse of New Town Greenery

Czw. 22 Lutego, godz.19.00 - 20.00 (wykład odwołany)
Lewis Biggs | Loose Edges and the Spaces Between

Czw. 8 Marca, godz. 19.00 - 20.00
Charles Campion | Space, Place, Life

Więcej informacji: http://www.mk-g.org/home.html

Autobusy w Milton Keynes - będzie lepiej?

Dobra informacja dla szczęśliwców używających autobusów numer 4, 5 lub 23 - zgodnie z informacją z dnia 2 lutego 2007 roku umieszczoną na stronie Milton Keynes Partnership na tych liniach zostanie zainstalowany system Real Time Passenger Information (RTPI). Inaczej mówiąc na przystankach autobusowych pojawią się znane z innych miast (np. Londynu) elektroniczne tablice, na których pojawia sie PRAWDZIWY czas przyjazdu autobusu aktualizowany zgodnie z jego przemieszczaniem się. Informacje te dostępne będą również przez Internet i sms.
Planowany termin wdrożenia systemu: lato 2008.
Wiecej na: http://www.miltonkeynespartnership.info/media_centre/press_releases.php?ID=64


wtorek, 30 stycznia 2007

Szkoła dla dziecka / autorka:Kasia Kuchnowska

Artykuł opublikowany na: www.polska-anglia.co.uk

Jeżeli zamierzasz przeprowadzić się do UK wraz z rodziną i zastanawiasz się jak posłać swoją ukochaną córeczkę czy synka do podstawówki - nie martw się. To wcale nie jest trudne. Dzieci wszystkich rodziców, którzy przebywaja legalnie na terenie Wielkiej Brytanii mają takie samo prawo do edukacji jak dzieci brytyjskie.

Jak aplikować?

Po przyjeździe do UK i znalezieniu mieszkania musisz wybrać się do najbliższego Councilu, zapytać o Education Service i poprosić o application form. Otrzymasz broszurę z adresami szkół w twojej dzielnicy oraz aplikację do wypełnienia.

Będziesz potrzebować:

* dokument potwierdzający datę urodzenia dziecka (certyfikat urodzenia albo paszport)

* potwierdzenie adresu (rachunek np. za gaz, prąd albo podatek lokalny; jeśli go nie masz, a mieszkasz u znajomych, może być rachunek na nazwisko osoby, u której się zatrzymałeś)

* dokument potwierdzający twoje prawa do opieki nad dzieckiem.

Z listy szkół wybierasz trzy, które są najbliższe twojemu miejscu zamieszkania. Zanim zdecydujesz się na którąś placówkę, możesz zadzwonić do niej, umówić się na spotkanie i osobiście zobaczyć jak ona wygląda i co oferuje. Zrób to koniecznie!

Jeżeli twoje dziecko nie zna angielskiego, trzeba zaznaczyć, że ma special educational needs - czyli specjalne potrzeby, będzie miało dodatkowe lekcje z tego języka.

Do jednej, przykładowej szkoły na Haringey chodzą dzieci 64 narodowości, wiele z nich również nie zna angielskiego, więc zupełnie nie należy się tym przejmować. Dzieci języka uczą się bardzo szybko.


(...)

W niemal wszystkich angielskich szkołach obowiązują mundurki. Rodzice dostają listę "umundurowania" na początku roku szkolnego. Wiekszość ciuszków można dostać w zwykłych sklepach, np. ASDA, Woolworths, Marks & Spencer. Natomiast bluzę, blezer, krawat trzeba zakupić w szkole. Kompletny mundurek, łącznie ze strojem gimnastycznym, to wydatek ok. 50 funtów.

Podręczniki, zeszyty i wszystkie przybory dla mniejszych dzieci zwykle zapewnia szkoła. Większe dzieci (od 10 lat) często przynoszą własne piórniki, długopisy, flamastry i drobne przybory.

Lekcje zaczynaja się o 9.00 i kończa o 15.00, z godzinną przerwą na lunch.

W podstawówkach nie stawia się stopni. Na koniec semestru dzieci dostają zwykle podsumowanie wyników w formie opisowej (school report). Na koniec roku szkolnego rodzice otrzymują obszerniejszy, bardziej szczegółowy raport.

Poziom nauczania początkowo jest wyższy niż w Polsce. Już czteroletnie maluchy uczą się czytania i pisania. 9-10 - latki poznają ułamki, podstawy geometrii i fizyki. Później jednak to się wyrównuje w porównaniu z polskimi dziećmi i u nastolatków nie widać już tak dużej różnicy.

Tym co rzuca się w oczy w angielskich szkołach jest dużo większy luz niż w szkołach polskich. W młodszych klasach dzieci są miłe, otwarte i ciekawe nowych osób, szybko nawiązują znajomości, więc nie ma tu wielu kłopotów. W starszych klasach, niestety, popularne jest coś, co tu zwie się bullying - napastowanie, znęcanie się nad daną osobą. Niekoniecznie może się to przytrafić nowemu przybyszowi, ale podobno zjawisko to jest tu znacznie bardziej rozpowszechnione niż w Polsce. Dlatego należy uczyć dzieci, żeby ze wszystkimi problemami natychmiast zgłaszały się do rodziców albo nauczycieli i w żadnym wypadku nie traktować tego jako donosicielstwa.

Jeśli więc obawiasz się jak to będzie, kiedy przeniesiesz się do Anglii z całą rodziną - nie martw się. W końcu wszyscy te kilkanaście lat w różnych szkołach spędziliśmy i ciągle żyjemy. A twoje dzieci, ze świetnym angielskim i brytyjskimi dyplomami, na pewno łatwiej znajdą później swoje miejsce i pracę w Zjednoczonej Europie.


Całość artykułu, w tym informacje praktyczne dotyczące zapisania dziecka do angielskiej szkoly na: www.polska-anglia.co.uk

Zobacz też:

Szkoła dla dziecka
Angielski system szkolnictwa
Zasiłek macierzyński
Child Tax Credit
Sure Start Maternity Grant
Child Benefit
Szkoła średnia

Formularze:
http://www.hmrc.gov.uk/menus/child_benefit.htm

Fora:
Z dziecmi do Anglii
Z dziecmi w Anglii
Polskie dziecko w angielskiej szkole


Ciekawostki:
Pomoc językowa. Polska asystentka zatrudniona w angielskiej szkole
Nauczanie w domu
Polska Szkoła w Londynie?
Polska Szkoła w Londynie
Krok po kroku do polskiej szkoły
Brytyjska szkoła z internetem

Angielski dla dzieci:
http://www.oup.com/elt/catalogue/isbn/48431?cc=p

poniedziałek, 22 stycznia 2007

"Co ja robię tu? Co ty tutaj robisz?" Polskie historie.

Nie ukrywajmy - Milton Keynes nie jest normalnym miastem. Kiedy w latach 70 rozpoczynano jego budowę, były tu jedynie pola uprawne. Po 40 latach istnienia liczy sobie 200 tys. mieszkańców. Betonowa pustynia, miasto rond i samochodów, czy może zielone miasto przyszłości? W angielskich mediach dyskusja na ten temat trwa. Ostatnim jej przejawem jest zadziwiająco ostra (jak dla mnie) reakcja prasy i mieszkańców na słowa brytyjskiego MP, Johna Gummera, który na swoim blogu pozwolił sobie wypowiedzieć kilka - niekoniecznie pochlebnych - słów o Milton Keynes. Poczytaj blog Johna Gummera.

A co my, jego polscy mieszkańcy, myślimy o tym mieście? Czy w ogóle czujemy się jego mieszkańcami? A może prawdą są słowa jednego z forumowiczów GW - że dla Polakow wyjeżdżających do UK nie jest istotne, w jakich warunkach żyją, bo i tak harują od rana do nocy? Czy liczy się dla nas tylko to, że jest tu taniej niż w Londynie? Czy może istotne są kluby nocne i "nie-angielskie" puby? Sławne Shopping Centre? A może ktoś chciał po prostu zobaczyć, czym jest to opisywane w podręcznikach architektury "nowe miasto"? Czy może przyjechał tu, bo ma dzieci a usłyszał o zielonych parkach i scieżkach rowerowych Milton Keynes?
Podziel się swoją historią, jeśli chcesz, pokaż swoje zdjęcia, zdjęcia swojej rodziny (czy mamy już może jakieś dzieci w MK?). Dlaczego tu przyjechałeś/przyjechałaś? Co cię tu trzyma? Czy lubisz to miasto, czy może jesteś tu tylko dlatego, że nie widzisz innej alternatywy? Co byś zmienił, co ci sie podoba? Czy naprawdę każdą wolną chwilę spędzasz na GG, Skypie lub w Polsce? A może odwrotnie, masz tu coraz szybciej rosnące grono przyjaciół i chcesz tu zostać na stałe?
Skomentuj nasze teksty lub prześlij swoją opowieść (i/lub zdjęcia) na info_mk@onet.eu Napisz! Pokaż się! Czekamy!